TOPLARDAMAR TIKANIKLIĞINDA ASPRİN

Toplardamar Tıkanıklığında Cilt DeğişikliğiPek çok nedene bağlı gelişen toplardamar tıkanıklığında pıhtı oluşumunu engelleyici ilaçlar tedavide kullanılır. Başlangıçta 1 hafta enjeksiyonlar ile başlanır ve takiben 3-6-12 ay süre ile kan sulandırıcı tablet (Coumadin) kullanılır.

Eğer pıhtıya yol açan neden devam etmekte ise bu süre uzatılır. Bazen de genetik bir neden söz konusu olursa veya ultrasonda derin toplardamarda ciddi pıhtı kalıntıları varsa tekrar pıhtı gelişimini engellemek için ömür boyu kullanım gerekebilir.

Ancak pıhtılaşmaya neden olan faktör ortadan kaldırılır ve Dopplerde toplardamarında pıhtı kalıntısı olmayan hastalarda en geç bir yıl sonrasında kan sulandırıcı ilaç kesilir. İlaç kesilmesini takiben en önemli problem ise pıhtı oluşumunun tekrar nüks etmesidir.

Bu pıhtı önleyici ilaçlar kesildikten sonra tekrar oluşmasını önlemeye yönelik düşük doz asprin etkinliği araştırılan çalışma yapılmıştır. Çalışmaya 403 hasta alınmış ve hastaların yarısına ilaç kesildikten sonra 100mg asprin verilmiş diğer yarısına verilmemiştir. Asprin verilen hasta grubunda yıllık %6 pıhtı oluşumu gelişirken, verilmeyen grupta %11.2 oranında gelişmektedir.

Bu çalışma sonucuna göre, pıhtı önleyici ilaç kullanımı sonlandırıldıktan sonra tekrar oluşumu engellemek için düşük doz (100mg) asprin kullanmanın oldukça faydalı olduğu ve kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.

Prof.Dr.ilhan Gölbaşı