AYAK TABANINDA YANMA VE VENÖZ YETMEZLİK & VARİSLER

Ayak Tabanında Yanma ve Venöz Yetmezlik & VarislerAyak tabanında yanma hissi çoğunlukla günün sonunda veya yatınca ortaya çıkan bir rahatsızlık olup, bir çok hastalığın belirtisi olarak görülmektedir.

Bu hastalıkların hangisinin yol açtığını saptamak için basitten komplike hastalıklara doğru araştırmalar yapılır. Bu hastalıklardan tanısı kolay olan nedenlere yönelik tedaviler başlanır ve düzelme sağlanmazsa diğer nedenler araştırılır.

Bacakta ve ayak tabanında yanmalara sıklıkla ağrı, uyuşukluk ve ödem gibi semptomlarda eşlik edebilir. Eşlik eden semptomlardan yola çıkarak nedene yönelik araştırmalar yapılır.

Bu şikayetin ortaya çıkışında rol alan temel fizyopatolojik mekanizma çeşitli nedenlere bağlı sinir irritasyonudur.

Sinir irritasyonu nedenlerinin başında diyabet gelir ve temel patofizyolojik mekanizma sinir dokusunda artmış glikozun olumsuz etkileri ile açıklanır. Yani öncelikle bu hastalar diyabet veya kan şekeri regülasyonu yönünden değerlendirilmelidir.

Diğer araştırılması gereken nedenlerin başında sinir sistemi için büyük öneme sahip olan B5, B6, B12 vitaminlerinin eksikliği ve troid hormone yetersizliği araştırılmalıdır.

Ayrıca uzun süreli alkol kullanımında da benzer şikayetler alkolün karaciğerde yıkılmasıyla ortaya çıkan asetaldehitin sinirler üzerine toksik etkisine bağlı gelişebilmektedir.

Multiple skleroz (MS), omirilik daralması ve belde fıtık veya sinir sıkışmaları da ayak tabanında yanmalara neden olabilmektedirler.

Bizim konu başlığımız olan venöz yetmezlik, toplardamar tıkanıklığı ve varisler de; bacakta ve/veya ayak tabanında yanmaların en önemli nedenlerinden birisini teşkil ederler. Venöz yetmezlikte toplardamarlar içerisinde bacaktan kalbe tek yönlü kirli kan geçişine izin veren kapakçıklar bozulur, kan geriye kaçar ve varisler gelişir. Buna bağlı olarak bacakta kirli kan göllenmesi olur.

Bacak toplardamarlarında göllenmiş kan içerisinde atılması gereken zararlı toksik maddeler bulunur. Bu maddeler dokulara ve yakında bulunan sinirlere nüfuz ederek, ayakta ve/veya bacakta yanma hissi oluşturur. Bu tablo, özellikle uzun süre ayakta hareketsiz kalındığı durumlarda günün sonuna doğru veya yatınca kendini gösterir. Bu hastalarda sıklıkla en yüksek basıncın olduğu ayak bilek bölgesinde de renkte koyulaşma, dokularda sertleşme ve ayak bileğinden tabana doğru kılcal damarlanmada da artışlar gözlenir.

Bu venöz yetmezlik bulguları izlenen veya varisi bulunan hastalarda öncelikle Doppler ultrason ile toplardamarlardaki kaçak yerleri ve toplardamarlarda tıkanıklık olup olmadığı araştırılır. Toplardamarlarda tıkanıklık varsa varis çorabı ve varis ilaçları faydalı olur. Venöz yetmezlik saptanan hastalarda kaçaklar lazer, radyofrekans, yapıştırıcı veya cerrahi tedaviler ile ortadan kaldırılır. Yüzeyel görünen büyük varislere mikro cerrahi, küçüklere ise köpük skleroterapi uygulanır. Bu işlemlerden sonra yanma ve eşlik eden şikayetler kısa sürede önemli ölçüde ortadan kaldırılır.