KORONA FLEBEKTATİKA

KORONA FLEBEKTATİKAKılcal varisler bacakların bir çok yerinde gelişebilmektedir. Ancak, bunlardan oldukça faklılık gösteren kılcal varisler ise ayak iç kavisi ve bilek arasındaki bölgede gelişenlerdir.

Korona flebektatika olarak adlandırılan bu kılcal varisler uzun süreli venöz hipertansiyonun bulgusu olarak olarak gelişirler.

Korona flebektatika, ilk olarak Van der Molen tarafından 1960 yılında ayak iç kavisi ve bilek arasında yer alan bölgede venöz yetmezliğe bağlı kılcal varislerin görülmesi olarak tanımlamıştır.

Korona flebektatika’nın tanı koydurucu kompenentleri bulunmaktadır.

Bunlar;

1.Yelpaze şeklinde cilt içerisinde kırmızı veya mavi kılcal toplardamar genişlemeleri görülür(Telenjektazi).

2. Cilt altında ortalama 1-3mm çapında mavi toplardamar genişlemeleri görülür (Retiküler ven)

3.Venöz staza bağlı kahverengi lekeler, beyaz atrofik alanlar görülür.

4. Ayak iç kavisinden yukarı doğru üçgen şeklinde venöz genişlemeler görülür.

Korona lezyonlarının analizi ile venöz yetmezliğin derecesi hakkında değerlendirme yapılabilmektedir. Korona flebektatika saptanan olgular klinik olarak hafif, orta ve ciddi olmak üzere üç katagoride değerlendirilir.

Fizik muayenede saptanan korona febektatika venöz stazın ve venöz dekompansasyonun en önemli göstergesi olarak kabul görmektedir. Ayrıca ileri yaş ve derin ven trombozu hikayesi ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Koronal lezyon saptanan olguların Doppler ultrason değerlendirmesinde sıklıkla bacak distalinde perforan ven veya safen ven yetmezliği saptanmaktadır.

Bacakta varisleri bulunan hastada ayakta korono flebektatika var ise bunlarda perforan ven yetmezliği görülme riski 4 misli artış göstermektedir.