DAMAR DAMAR ÜSTÜNE BİNMESİ (MAY TURNER SENDROMU)

Damar damar üstüne binmesi bası sendromuNormal olarak karın içerisinde, sağ bacağa temiz kan taşıyan atardamar, sol bacağın kirli kanını taşıyan toplardamar üzerine biner.

Bu duruma bağlı olarak herkeste atardamar toplardamarı çok hafiften ciddiye kadar değişen miktarlarda sıkıştırır. Buna bağlı sol bacak daha fazla şişer, toplardamar tıkanıklığı ve varisler sol bacakta daha fazla gelişir.

Bu atardamar binmesi toplardamarı çok ciddi daraltırsa bu durum hastalık olarak kabul edilir. Bu tablo özellikle destek dokusu zayıf olan uzun boylu genç bayanlarda sık görülür. Ayrıca bel bölgesindeki omurların öne doğru bükülmüş olan kimselerde de daha sık olarak gözükmektedir.

Sıklıkla yirmili yaşlarda semptomlar başlar. Bu hastalar sıklıkla sol bacakta ağrı şişlik, kalça ve sırt ağrısı ile gelirler. Birlikte kasık bölgesinde veya uyluk iç tarafında varisler görülür. Sol bacak sıklıkla sıcak, kırmızı veya kızarık renkte görülür. Bacakta dokunmakla hassasiyet bulunmaktadır. En korkulan komplikasyonu ise sol tarafta derin toplardamar tıkanıklığıdır.

may tturner

Circulation. 2014;129:824–825

Genellikle doppler ultrasonda herhangi bir bulgu saptanmaz. Eğer şikayetin olduğu fakat doppler ultrasonun normal olduğu hastalarda ileri tetkik yapılarak bu hastalığın varlığı araştırılmalıdır.

Hastalığın tanısında başlangıçta karın sol alt bölgesinde ultrason ile atardamarın toplardamara basısı araştırılır. Eğer bası bulgusu saptanır ise tomografi ile o bölge detaylı olarak değerlendirilir.

Ekran Resmi 2022-07-28 15.03.58may turner şema

Resim. Tomografide, sol taraf toplardamarına sağ taraf atar damarı bası uygulamış

Tomografide %50'nin üzerinde ciddi bası saptanan hastalarda şikayetleri ortadan kaldırmak ve damar tıkanıklığı gelişmesini engellemek için cerrahi veya stent tedavisi uygulanmaktadır.

stent may turner

Resim. Venöz stent

Bu tedaviler ile üstteki atardamarın alttaki toplardamarı şıkıştırması önlemek ve bası bulgularını ortadan kaldırılmak amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak, normal olarak sağ bacağın ana atardamarı sol bacağın ana toplardamarının üzerinden geçer. Yüksek basınçlı atardamar düşük basınçlı toplardamarı sıkıştırarak akımı bozar. Buna bağlı olarak da sol bacakta ağrı, şişlik, varis ve toplardamar tıkanıklığı sağ bacaktan daha fazla gelişmektedir.