YAPIŞTIRICI İLE VARİS TEDAVİSİ

Damar içi yapıştırıcı yöntemi venöz yetmezlik ve varislerin tedavisinde en son geliştirilen uygulamadır. Bu teknikte uzun yıllar başka medikal alanda da kullanılan siyanoakrilat (Cyanoacrylate) damar içine uygulanmaktadır. Bu yöntem varis tedavisinde kullanılan kısa sürede uygulanan, ağrısız, etkili ve güvenli bir işlemdir. Bu yöntem lazer veya radyofrekans' a alternarif olarak kullanılmaktadır. Yapıştırıcı tedavi esas olarak varise neden olan venöz yetmezliğin ortyadan kaldırılmasında kullanılmaktadır.

YAPIŞTIRICI 3

venaseal-image-

Şekil 1,2. Ultrason kontrolünde yapıştırıcı uygulanması

Yapıştırıcı tedaviyi uygulayan kişilerin çok iyi doppler ultrason değerlendirmesini biliyor olmaları gerekmektedir. Daha önceden lazer tedavisi yapan kişiler bu uygulamayı çok kolay gerçekleştirirler. Aksi taktirde yapıtırıcının gönderildiği kateterin lokalizasyonunu doğru olarak değerlendirmeden yapılan işlemler facia ile sonuçlanabilir. Kateterin ucu derin ven içerisinde olursa veya yüzeyel venden derin ven içerisine yapıştırıcı kaçırılırsa, derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi hayati komplikasyonlar gelişebilir.

Bu işlemde damar içerisine ultrason eşliğinde küçük ve kısa bir katater yerleştirilir. Bu katater içerisinden yapıştırıcıyı göndereceğimiz uzun bir katater derin ve yüzeyel toplardamar birleşme yerinin 3’cm altına kadar gönderilir. Bu seviyeden itibaren katater çekilerek damar boyunca toplam 1cc olacak şekilde yapıştırıcı uygulanarak işlem kısa sürede sonlandırılır. İşlem esnasında yapıştırıcının verilmesi ile çok kısa süreli geçici yanma hissi gelişir. Bu madde damar içerisinde kanla temas eder etmez hızla reaksiyona girerek elastik katı bir yapı oluşturur. Bu yapının enfeksiyona karşı koruyucu özelliği de bulunmaktadır. Bu uygulanan maddeye karşı allerji veya benzeri durumlar çok çok nadir olarak bildirilmiştir. İşlem sonrası bacak bandajla sarılarak işlem sonlandırılmaktadır.

Yapıştırıcı ile varis tedavi yönteminin farklılıkları:

  • İşlem sonrası hemen normal günlük aktivitelerine ağrısız olarak kısa sürede başlar.
  • Bu işlemin başarı oranı yaklaşık 10 yıldır uygulamakta olduğumuz lazer ve radyofrekans ile benzer düzeyde olup ortalama %95-98’dir.
  • Bu yöntem onlara göre daha konforlu, işlem esnası ve sonrasında hemen hemen hiç ağrıya yol açmayan bir yöntemdir.
  • Bu yöntemde herhangi bir anestezik yönteme de ihtiyaç söz konusu değildir.
  • İşleme bağlı cilt lezyonları veya sinir hasarı gelişmez.
  • Damar içerisinde oluşan madde elastik kıvamda olması nedeniyle kişi tarafından elle
  • En önemlisi, işlem sonrası varis çorabı ve her hangi bir ilaç kullanılması gerekmemektedir.

Dr.İlhan Gölbaşı