VARİS TEDAVİSİNDE MİKRO-CERRAHİ

Bacakta büyük varisleri olan hastalarda öncelikle Doppler ultrason yapılarak varise neden olan kaçak saptanır. Bu kaçağa yönelik olarak öncelikle damar içine lazer veya cerrahi tedavi uygulanır. Lazer tedavisi ni takiben aynı seansta dışardan görülen geniş varislerin tamamı mikro cerrahi ile oldukça basit olarak alınır.

mikrocerrahi tekniğiilhan dubai 300

Resim. Mikrocerrahi uygulaması

mikrocerrahi

Resim. Mikrocerrahi ile çıkartılan varisler

Mikrocerrahi, çok küçük iğneler ile yapılan lokal anesteziyi takiben cilde 1-2mm’lik çok küçük kesilerden çok geniş, artık vücut için çok zararlı hale gelmiş olan varisler kancalı küçük aletler ile çıkartılır. İşlem sonrası çıkartılan bölgelere dikiş atılması gerekmez. Yalnızca minik bantlar yapıştırılabilir. Bu işlemi takiben iki günlük elastik bandaj uygulaması yeterli olacaktır

varis tedavisi öncesivaris tedavisi sonrası

Resim 2. Lazer ve Mikrocerrahi kombine uygulaması/ öncesi ve sonrası

varis tedavisi öncesivaris tedavisi sonrası

Resim 3. Varis tedavisinde mikrocerrahi öncesi ve sonrası

İşlem esnasında ağrı hissedilmez veya çok hafif olabilmektedir. Bu işlem başarısı %90 üzerinde olup nüks söz konusu olmaz. Mikrocerrahiye alternative olarak bu geniş damarlara köpük skleroterapi uygulanmaktadır. Ancak böylesine geniş damarlara yapılan skleroterapiden sonra nüks çok sık görülür ve kozmetik açıdan da koyu hale veren bir görüntü oluşturur.

Köpük skleroterapiyi lazer veya mikro-cerrahiden bir kaç ay sonra kalan çok ince damarlara yapmak daha uygun olacaktır.

Dr.İlhan Gölbaşı