KILCAL VARİS TEDAVİSİNDE LAZER

Varis TedaviKılcal varislere lazer tedavisi uygulamadan önce mutlaka muayene ve doppler ultrason yapılarak, bu kılcal varislerin bir toplardamar kaçağından kaynaklanıp kaynaklanmadığı saptanmalıdır. Kaçak yok ise bu kıcal varislerin herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir. Nadir olarak özellikle adet dönemlerinde ağrıya neden olabilirler.

Kaçak saptanmayan hastada esas problem kozmetik şikayetler olduğu taktirde, cilt üzerindeki yüzeyel kılcal varislere lazer uygulamaları faydalı olabilmektedir.

Yüzeyel lazer tedavisinde çok farklı dalga boylarında çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Bunlarda temel etki mekanizması, lazer ışık enerjisini kılcal varisler içerisindeki oksijeni taşıyan hemoglobin abzorbe eder ve kanda ısı enerjisi oluşturur. Bu ciltten uygulanan lazer ışığı kanda pıhtılaşmaya, damar duvarında harabiyete yol açar

Yüzeyel lazer uyglamaları ince, derin olmayan hafif lezyonlarda etkilir. Lazer ışınları geniş ve birkaç milimetreden daha derinde yer alan varislerde ekisi çok az olmaktadır. Bu lezyonlarda etkili olabilmesi için yüksek enerji uygulanması gerekmekte olup, bu da birlikte ciltte ve damar etrafındaki dokularda harabiyete neden olmaktadır. Vücut bu hasarlı damarları yabancı bir material olarak algılayarak birkaç haftada ortadan kaldırmaktadır.

lazerr dallgaa

Resim. Lazer/ dalga boyları

Örneğin yüzeyde 0.7mm derinde yer alan kılcal varislerde 500-600nm gibi kısa dalga boyunda lazer uygulanırken, 3mm kadar derinde olanlarda ise 1064nm gibi daha uzun dalga boyu uygulamak gerekmektedir. Uygulanan lazer ışığının çapı ise uygulanan damar çapının yarısı kadar olmalıdır.

lazerlazer cihaz

Resim. Lazer cihazı

Lazer tedavisinin etkili olması için 3mm'nin altındaki lezyonlara uygulanmalıdır. Bunun üzerinde çapa sahip olan damarlarda skleroterapi daha etkilidir.

Tedavinin etkili olması için bir kaç defa tekrarlanması gerekmektedir. Bu hastalar işlem sonrası güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden sakınmalıdırlar.

Bu lazer uygulamalarında başarı,

 • Ten rengine (melanin pigmentine),
 • Uygulanan damarın kalınlığına,
 • Uygulanan lazer ışığının dalga boyuna, uygulanan enerji miktarına,
 • Uygulanan lazer ışığının çapına bağlı olarak değişmektedir.

yüzeyel lazer

Resim. Lazer öncesi/sonrası

Lazer uygulaması sonrası gelişebilecek problemler

 • Ciltte hassasiyet ve kızarıklık: Böcek ısırığı benzeri kızarıkık ve yanmalar gelişebilir
 • Uygulama bölgesinde ödem: soğuk uygulama ile kısa sürede düzelir
 • Ağrı: İşlem sırasında lokal anestezik kremler, soğuk uygulama ağrı hissini azaltır, ağrı işlem sonrası bir kaç gün hafif olarak devam edebilir
 • Ciltte renk kaybı: bazen ciltteki melanositleri etkileyebilir yine de kalıcı renk kaybı riski çok azdır. Bu tablo özellikle koyu tenli hastalarda daha belirgin olarak izlenir.
 • Ciltte uygulama bölgesinde rengin koyulaşması: Bu durum oldukça nadir görülür
 • Uygulamaya bağlı iz kalması: nadir olmakla birlikte görülebilir
 • Başarısız sonuçlar: tek bir tedavi seansının yetmediği durumlarda birden fazla seans gerekebilir. Ancak fazla kalın özellikle mavi renkli kılcal varislerde öncelik skleroterapiye verilmelidir. İnce ve kırmızı renkli kılcal varislerde başarı oranı çok yüksektir.

Bu tedavi ile başarıda pekçok faktör etkili olmakta olup genel olarak %75-100 oranında başarı sağlanabilmektedir.