Varis nedir?

VARİS

Toplar damarlarda kan bacak kasların etkisi ile kalbe doğru kapakcıklar aracılığı ile tek yönde ilerler. Kapakcıklardaki yapısal bozukluğa bağlı kan geriye kaçarak yüksek basınç oluşturur. Buna bağlı toplar damarlarda gelişen mavi renkli, büklüntülü damar genişlemeleri ve varis olarak nitelendirilir.

Varis toplumda oldukça sık olarak görülen çok eski yıllardan beri önemli sağlık sorunlarının başında gelmekte olup; bayanların ortalama %30, erkeklerin ise %25’ini etkilemektedir.

Varisler çaplarına göre üçe ayrılır;

1) Telenjektazi

2) Retiküler varis

3)Trunkal varis (Geniş varis)

varis 4

Şekil 1. Varis çeşitleri

Telenjektazi

telenjektazi 1

  • Dermis tabakasında yüzeyel yerleşimli, 0,5-1mm çapında varislerdir
  • Palpe edilmez ve üzerindeki cilde mor yada açık kırmızı renk verirler.

Retiküler Varis

  • Dermis içinde derin yerleşmişli çapları 1-3mm arasındaki varisler
  • Palpe edilemez ve üzerindeki cilde koyu mavi renk verirler.

Trunkal varis

  • variss
  • Genellikle çapı 4 mm ve üzerinde olan varisler
  • Ciltaltı yerleşimli
  • Palpe edilebilir ve üzerindeki cildin rengini değiştirmezler

Şekil 1.’de M.Ö. 400 yıllarına ait kabartmada varis tedavi etmeye çalışan hekim tasvir edilmektedir.

Varis gelişiminde risk faktörleri

Kapakçıklardaki bu kaçak; genetik, yaşam tarzı, gebelik, obesite gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Genetik ve hormonal nedenlere bağlı kapak dokusunda yapısal bozukluk gelişirken, obesiteye bağlı karın içi basınç artışı ve damarların etrafındaki kasların zayıflığı söz konusudur.

Ayrıca uzun süre ayakta durmayı gerektiren meslek grubundaki kimselerde bacakta kan göllenir, toplar damarlar genişler ve kapakçıklar kanı geri kaçırır. Bu kaçak toplardamarı daha fazlagenişletir ve kaçak daha da artış gösterir. Buna bağlı olarak ilerleyen süreçte varis, ödem ve cilt değişiklikleri gelişir.

Varislere bağlı gelişen şikayetler

Varisler, görünüm bozukluğunun yanısıra, ağrı, şişlik, kramp ve damar içi pıhtılaşma gibi problemlere de neden olmaktadır. Varislere bağlı kişilerin yaşam kaliteleri de oldukça düşmektedir. Özellikle ayakta durma esnasında bacakta kan göllenmesine bağlı tahammülsüzlük gelişmektedir.