Üst Bar - İletişim

+90.242 229 88 87

Varis nedir?

Toplar damarlarda kan yürüme esnasında kasların etkisi ile bacaktan kalbe kapakcıklar aracılığı ile tek yönde ilerler. Kapakcıklardaki yapısal bozukluğa bağlı kan geriye kaçarak yüksek basınç oluşturur. Buna bağlı toplar damarlarda büklüntülü mavi renkli genişlemeler oluşur.

Varis çeşitleri nelerdir?

Varisler çaplarına göre üçe ayrılır.

1) Telenjektazi

2) Retiküler varis

3)Trunkal varis (Geniş varis)

varis 4

Şekil 1. Varis çeşitleri

Telenjektazi

 • Dermis tabakasında yüzeyel yerleşimlidir.

 • Palpe edilmez ve üzerindeki cilde mor yadaaçık kırmızı renk verirler.

Retiküler Varis

 • Dermis içinde derin yerleşmişli

 • Çapları <4 mm

 • Palpe edilemeyen

 • Üzerindeki cilde koyu mavi renk verirler.

Trunkal varis

 • Genellikle çapı >4 mm

 • Ciltaltı yerleşimli

 • Palpe edilebilen,

 • Üzerindeki cildin rengini değiştirmezler

 • variss

Varislerin görülme sıklığı nedir?

Varis toplumda oldukça sık olarak görülen önemli sağlık sorunlarının başında gelmekte olup; bayanların ortalama %30, erkeklerin ise %25’ini etkilemektedir. Varisler çok eski yıllardan beri önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Şekil 1.’de M.Ö. 400 yıllarına ait kabartmada varis tedavi etmeye çalışan hekim tasvir edilmektedir.

Varis gelişiminde risk faktörleri nelerdir?

Bu kapakçıklardaki kaçak; genetik, yaşam tarzı, gebelik, obesite gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir.

Genetik ve hormonal nedenlere bağlı kapak dokusunda yapısal bozukluk gelişirken, obesiteye bağlı karın içi basınç artışı ve damarların etrafındaki kasların zayıflığı söz konusudur.

Ayrıca yaşam tarzına bağlı olarak uzun süre ayakta durmasını gerektiren meslek grubundaki kimselerde ise bacakta kan göllenir, toplar damarlar genişler ve kapakcıkların kanı daha fazla kaçırmasına neden olur. Bu kısır döngü varislerle sonuçlanır.

Varislere bağlı gelişen şikayetler nelerdir?

Varisler, kozmotik sorunlar olduğu kadar, ağrı, şişlik, kramp, damar içi pıhtılaşmalar gibi problemlere de neden olmaktadır. Varislere bağlı kişilerin yaşam kaliteleri düşmektedir. Özellikle ayakta durma esnasında tahammülsüzlüğe neden olmaktadır.

ANTALYA VARİS/Dr.İlhan Gölbaşı