KILCAL VARİSLER

Kılcal varislerimiz bazen diğerlerinden farklı olarak venöz yetmezlik olmadan başka faktörlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Yine de bunlarda tedavi öncesi venöz yetmezlik araştırılmalıdır.

Kılcal varisler sıklıkla deri altına yerleşirler ve kırmızı veya mavimsi renge sahiptirler. Genellikle 1mm’den daha ince olurlar ve telenjektazi olarak da isimlendirilirler. Bu varislerin görünümü ağaç dalları şeklinde olmaktadır. Yaklaşık olarak yetişkinlerin %50’sinde bacakta bir veya daha fazla kılcal varis bulunmaktadır. Çoğu zaman kılcal varisler de, derin veya yüzeyel damar kaçaklarına bağlı gelişebilmektedir. Bu kılcal varislere yönelik işlemler yapılmadan önce bu kaçaklar ortadan kaldırılmalıdır. Aksi taktirde kısa sürede nüks ederler.

  • Nedenlerinden birincisi derin toplardamarlardaki kaçaklar olup, otururken veya ayakta dururken kanın geri kaçışına bağlı gelişmektedir. Bu yüksek basıncın etkisi ile deri içerisindeki toplardamarlar genişlerler ve kozmotik bozukluk açığa çıkar. Bu kılcal varis saptanan hastalarda neden araştırmasında öncelikle Doppler ultrason ile kaçak varlığı araştırılmalıdır.
  • Kaçak dışında kılcal varislere yol açabilecek pek çok neden bulunmaktadır. Bunlar: doğumsal nedenler, kimyasal ajanlar, radyasyon, travma, romatizmal hastalıklar, hormonal faktörler neden olmaktadır.

telenjektaziResim4

Resim 1. Kılcal varislerin derin kaynakları

Kılcal varislerin tedavisinde en önemli yaklaşım öncelikle nedenin ortaya konulması ve buna yönelik tedavi girişiminde bulunulması başarıyı getirecektir. Kaçak saptanmış ise öncelikle bu ortadan kaldırılmalıdır. Kaçak önceden kapatılmamış ise kılcal varis çok çabuk nüks eder. Daha sonra büyük çaplı kılcal varislere köpük sklereoterapi, daha küçük olanlara sklereoterapi, en küçük kılcal varislere ise yüzeyel lazer veya radyofrekans tedavisi uygulanmalıdır.