Varis Tedavisi TürkçeVaricose Vein Treatment In Antalya

Üst Bar - İletişim

+90.242 229 88 87

NUTCRACKER (FINDIK KIRAN) SENDROMU

Nutcracker sendromu (NKS), sol böbrek toplardamarı olan sol renal venin aorta ve bağırsakları besleyen süperior mezenterik arter arasında sıkışmasına veya aort damarının altından geçmesine bağlı gelişir.

Nutcracker sendromu (NKS), sol böbrek toplardamarı olan sol renal venin aorta ve bağırsakları besleyen süperior mezenterik arter arasında sıkışmasına veya aort damarının altından geçmesine bağlı gelişir.

Genel olarak NKS’u semptomlu ve semptomsuz olmak üzere iki temel klinik gruba ayrılırlar.

Genel olarak NKS’lu hastalarda radyolojik incelemelerde bası öncesinde renal vende dilatasyon (genişleme) izlenir. Bu hastalık zayıf kadınlarda daha sık görülmektedir. Hastalarda; yan ağrısı, adet dönemlerinde karın ağrısı, ağrılı cinsel ilişki şikayetleri bulunmaktadır. Ayrıca, yumurtalık toplardamarı bası altındaki sol renal vene döküldüğü için, drejanajı tam olamaz, yumurtalıkların etrafında başlayarak, cinsel organlara ve kasık bölgesinden aşağı ilerleyen varisler görülür. Erkeklerde ise varikosel görülmektedir.

Bu hastalarda idrarda hematürü (idrarda kan görülmesi) ve proteinürü (idrarda protein görülmesi) bulunmaktadır Hematürü’nün nedeni ise sol böbrek toplardamar basıncındaki yükselmeye bağlı olarak, sol böbrek idrar toplayıcı kanalları etrafındaki ince duvarlı toplardamarların yırtılması ve idrara kanın karışmasıdır. Proteinürünün de benzer mekanizma ile geliştiği düşünülmektedir.

Nutcracher sendromu tanısı

Bu sendromun tanısı tomografi ve manyetik rözenans (MR) ile sol renal vendeki şıkıştırılmanın gösterilmesi ile konulur.

nutcracher send

Tanıyı desteklemek amacıyla 24 saatlik idrar tetkikinde protein ve eritrosit araştırılır.

Nutcracher sendromunda cerrahi veya girişimsel tedavi endikasyonları

  • Yaşam kalitesinde düşmeye yol açan şikayetleri bulunmsı
  • Anemiye (kansızlık) neden olacak düzeyde hematürü gelişmesi

Nutcracher sendromunda tedavi

Öncelikle zayıf hastaların kilo almaları ve bol su içmeleri önerilir. Şikayeti çok fazla ve ciddi hematürüsü olan hastalarda cerrahi tedavi veya renal vene stent implante edilebilir. Cerrahi tedavide, gonoda-kaval bypass, sol renal ven transpozisyonu veya sol böbreğin ototransplantasyonu uygulanmaktadır. Ancak son yıllarda endovasküler stent ilk tercih edilen tedavi seçeneği olmuştur.