LİVEDO RETİKÜLARİS

Livedo retikülaris sıklıkla bacaklarda olmak üzere gövdede, kollarda deride mavi kırmızı ağımsı bir görünümle seyreden vaskülopatidir. Livedo retikülariste esas hadise soğuk veya emosyenel bir uyarıdan sonra spazm ile başlar ve doku oksijen basıncı düşer. Uzun süren spazm olgularında mikrovasküler tromboz gelişir.

LİVEDO RETİKÜLARİS FORMLARI

Kutis marmoratus: bebeklerde ve pek çok erişkinde soğuk havalarda açığa çıkan ortaya çıkan fizyolojik geri dönüşümlü bir durumdur.

Konjenital Kutis marmorata telanjektezi: doğum sonrası görülen lokalize veya yaygın kalıcı ciltte görülen vasküler lezyonlar.

Primer livedo retikülaris: sebebi bilinmeyen genellikle iyi huylu seyreden erişkinde görülen formudur. Nadiren tedavi gerektirir.

livedo retikülaris

Sekonder livedo retikülaris: sistemik bir hastalığa bağlı olarak gelişen livedo olup, pek çok nedeni bulunmaktadır.

SEKONDER LİVEDO RETİKÜLARİS

Vaskülopatiye bağlı damarda tıkanıklık gelişen formu:

 • Antifosfolipit sendromu: vücudda bir yağ türü olan fosfolitlere karşı reaksiyon oluşması. Buna bağlı atar ve toplardamarlarda pıhtı
 • oluşur.
 • Kriyoglobulinemi: savunma sisteminde yeralan antikorların soğuk etkisine bağlı mikrovasküler birikim oluşmasıdır.
 • Multipl myeloma
 • Antitrombin III defisiti
 • Protein C veya S eksikliği
 • Derin toplardamar tıkanıklığı

livedo retikülaris livedoretikülaris

Şekil 1,2. Livedo retikülaris

Otoimmün konnektif doku hastalıklarına bağlı vaskülit formu

 • Sistemik lupus eritamozis
 • Dermatomiyozit
 • Romotoid artrit
 • Poliarteritis nodoza
 • Temporal arteritis
 • Sjögren sendromu
 • Nörolojik hastalıklar
 • Multiple skleroz
 • Parkinson hastalığı
 • İnfeksiyonlar
 • Tuberküloz
 • Sifiliz
 • Hepatis B-C
 • Romotizmal ateş
 • Çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar
 • Tümörler
 • Böbrek tümörleri
 • Meme kanseri
 • Lenfoma
 • Lösemi

  Livedo retikülarisin diğer nedenler

 • Hiperkalsemi
 • Pankreatit
 • Septik emboli
 • Burger hastalığı
 • Yağ embolisi

Livedo retikülari Tanısı

Tanı lezyonlerden alınan cilt biyopsileri ile konulmaktadır.

Livedoretikülaris tedavisi

Yukardaki etiyolojik nedenlere uygun tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

Prof.Dr.ilhan Gölbaşı