Üst Bar - İletişim

+90.242 229 88 87

PROF. DR. İLHAN GÖLBAŞI MAKALELER

GEBELERDE DERİN VEN TROMBOZU

Gebelik esnasında ve doğum sonrası dönemde toplardamarlarda (venöz) pıhtılaşma ve buna bağlı akciğer embolisine (pıhtının bacaktan akciğere atılması) eğilim son derece artış göstermektedir. Bu durum bütün dünyada gebelik esnasında anne ölümlerinin önemli nedenlerinden birisini teşkil etmektedir. Bundan dolayı gebelik esnasındaki risk faktörlerine göre etkili yaklaşımlar hayati öneme haizdir.

PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARI NDA RİSK FAKTÖRLERİ

Pıhtı oluşumu ve yıkımı arasındaki normal denge, anormal pıhtı oluşumuna yol açan belirli genetik veya kazanılmış kusurların varlığı ile değişebilir. Pıhtı oluşumu ve yıkımı süreçlerinin patolojik olma nedenleri kan damarı hasarı, venöz staz (vendeki kanın hareketsiz kalması) ve pıhtılaşma bozukluklarının dahil olduğu anormal pıhtı oluşumu ile ilgilidir.

DERİN VENÖZ YETMEZLİKTE CERRAHİ TEDAVİ

Atardamarlarımızın doku ve organlara götürdüğü temiz kan, toplardamarlar (venöz) ile kalbe geri dönüşü sağlanır. Bacakta yüzeyel ve derin olmak üzere iki toplardamar sistemi bulunmaktadır. Derin toplardamar sistemi dönen kanın %90'nını taşımaktadır. Bu toplardamarlar içerisinde kanın sadece kalbe doğru akışını temin eden geri kaçışını engelleyen kapakçıklar bulunmaktadır. Bu kapakçıkların kanı geri kaçırmasına venöz yetmezlik denir.

Gebelikte Varis

Varisler, normalde görülmeyen bacaktaki toplardamarlarımızın genişleyerek görünür hale gelmeleridir. Genel olarak bayanların %25-30’unda varis bulunmaktadır. Bayanlarda varisler özellikle hamilelik esnasında gelişmektedir. Bu varislerin önemli kısmı doğumu takiben 3-6. aylarda kaybolmaktadır. Ancak bir bölümünde doğum sayısı ile orantılı kalıcı varisler gelişebilmektedir.

DOĞUM KONTROL HAPLARI VE TROMBOEMBOLİZM

Doğum kontrol (Oral kontraseptif) ilaçlarının kullanımına bağlı tromboembolik hadiseler oldukça sık görülmektedir. Bunların içinde bulunan östrojen ve progesterone hormonu normal bireylerde tromboemboli riskini 4 misli artmaktadır.

varisler sülükle tedavi edilemez

Modern tıp gelişinceye kadar hastalıkların tedavisinde binlerce yıldır çeşitli bitkiler ve yöntemler kullanılmıştır. Bunlardan sülük geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bunların üretilmeleri için yetiştirme çiftlikleri kurulmuştur. Bu üretilen sülükler pek çok hastalığın tedavisinde modern sağlık ünitelerinde kullanılmaktadır.